KONTAKT Z NAMI

  • e-hobby
  • al.Armii Krajowej 6a/1
  • 50-541 Wrocław
  • Polska
  • tel. 0-71 336 08 25
  • Napisz do nas...

POLECAMY

www.ekoty.pl - Rasowe koty bengalskie www.luxpet.pl - luksusowe akcesoria dla zwierząt
INDEX -> Numizmatyka -> Europa - waluty narodowe -> Europa Środkowa i Zachodnia -> Holandia / Netherland   [historia kraju]   [historia pieniadza]

W starożytności Holandia była zamieszkana przez plemiona celtyckie i germańskie m.in. Batawów i Fryzów. Od I w. p.n.e. częściowo znajdowała się pod władzą Rzymu. W V–VIII w. podbita została przez Franków, dopiero w VII w. nastąpiła chrystianizacja. Równocześnie dostała się pod wpływy niemieckie. W wiekach IX–XII powstawały tu coraz bardziej samodzielne hrabstwa i księstwa. W XV w. większość terytoriów zjednoczyli w wyniku podbojów i małżeństw dynastycznych książęta burgundzcy. Pod koniec XV w. wraz z ziemiami obecnej Belgii i Luksemburga Niderlandy przeszły pod panowanie Habsburgów, zaś w połowie XVI w. przejęła je linia hiszpańska. Późne średniowiecze przyniosło rozwój gospodarczy (handel, rybołówstwo, sukiennictwo), ustępujący jednak znaczeniem południowym Niderlandom. Występujące od początku XVI w. silne sprzeczności społeczno - gospodarcze pogłębiła szerząca się reformacja. Usiłowania królów hiszpańskich Karola V i Filipa II ( fot.)zmierzające do utrzymania katolicyzmu i porządków feudalnego doprowadziły do antyhiszpańskiego powstania w Niderlandach.


Terror i ucisk finansowy spowodowały w 1572 r. wybuch nowego powstania, w którego wyniku doszło do zawarcia unii utrechckiej, a w 1581 r. do oderwania się od Hiszpanii 7 prowincji północnych i utworzenia niezależnego państwa - Republiki Zjednoczonych Prowincji, zwanych potocznie Holandią. Państwo zostało uznane na mocy rozejmu w 1609 r. Wojnę z Hiszpanią zakończył pokój z 1648 r., który przyznał Republice Zjednoczonych Prowincji kolonie w Indiach Wschodnich i Zachodnich oraz zatwierdził ostatecznie jej niepodległość. W XVII w. Holandia stała się największą potęgą morską i handlową Europy. Nastąpił rozkwit nauki i sztuki. Wojny z Anglią i Francją w drugiej połowie XVII w. podkopały hegemonię holandii na morzu i spowodowały utratę części kolonii i stopniowy upadek gospodarczy Holandii. W okresie rewolucji francuskiej i za Napoleona I znalazła się ona pod zwierzchnictwem Francji jako Republika Batawska a od 1806 r. Królestwo Holandii cztery lata później wcielone do Francji. Od 1815 r. do 1830 r. połączono Holandię z południowymi Niderlandami w Królestwo Zjednoczonych Niderlandów pod berłem Wilhelma I Orańskiego (fot.)


W 1848 r. uchwalono liberalną konstytucję. Od drugiej połowy XIX w. działały w Holandii: stronnictwo liberalne, konserwatywna kalwińska Partia Antyrewolucyjna i opierające się na chłopstwie stronnictwo katolickie. W Holandii dynamicznie rozwijało się rolnictwo, głównie hodowla bydła i ogrodnictwo. W 1890 r. wygasła unia personalna łącząca Holandię z Luksemburgiem. Na przełomie XIX i XX w. w Holandii odbyły się konferencje pokojowe, powołano Stały Trybunał Arbitrażowy. W czasie I wojny światowej Holandia była neutralna. Kryzys gospodarczy po wojnie doprowadził do wzrostu nastrojów rewolucyjnych, rozpoczęła działalność Komunistyczna Partia Holandii, zmuszająca rząd do ustępstw. Sytuację wewnętrzną w okresie międzywojennym pogarszała rywalizacja katolików i protestantów. W czasie II wojny światowej hitlerowskie Niemcy zajęły Holandię, szybko rozwinął się ruch oporu. W końcowym okresie wojny Holandia była terenem zaciętych walk z udziałem polskiej 1 Dywizji Pancernej. Po wojnie Holandia utraciła główne posiadłości zamorskie m.in. Indonezję. Od 1945 r. Holandia jest członkiem ONZ. Rok 1948 przyniósł unię celną, a 1960 unie gospodarczą z Belgią i Luksemburgiem


Po II wojnie światowej Holandia porzuciła tradycyjną politykę neutralności, została członkiem NATO, przystąpiła do EWG, a od 1993 do Unii Europejskiej. Od 1948 r. rządy opierały się na koalicji Partii Pracy (PvdA) i Katolickiej Partii Ludowej. Od 1959 r. trzon koalicji tworzyły Katolicka Partia Ludowa i liberalna Partia Ludowa na Rzecz Wolności i Demokracji (VVD). Od połowy lat sześćdziesiątych nastąpiła radykalizacja życia społecznego i politycznego wyrażająca się w przejściowym kryzysie dwóch wielkich partii politycznych. Wybory z lat 1971 i 1972 przyniosły dalszą polaryzację sił i umocnienie będących w opozycji partii lewicowych. Po najdłuższym w historii Holandii kryzysie rządowym utworzono nowy rząd koalicyjny kierowany przez socjaldemokratę Joop den Uyla. Od 1977 r. Apel Chrześcijańsko-Demokratyczny (CDA) jest największą partią w koalicjach rządowych. W 1980 r. królowa holandii Juliana I ( fot.)z dynastii Orange-Nassau abdykowała na rzecz córki Beatrix (fot.). Przyczyną wieloletnich kontrowersji w Holandii w pierwszej połowy lat osiemdziesiątych była sprawa rozmieszczenia na jej terytorium rakiet średniego zasięgu z ładunkami nuklearnymi. Mimo masowych akcji protestacyjnych w 1985 r. rząd podjął decyzję o ich instalacji. Traktat między USA i ZSRR z 1987 r. wyeliminował tę kategorię broni z Europy. W polityce zagranicznej Holandia jest rzeczniczką ścisłej integracji państw Europy we wszystkich dziedzinach o charakterze ponadnarodowym.


Koszyk

Brak towarów w koszyku.

Przejdź do: