KONTAKT Z NAMI

  • e-hobby
  • al.Armii Krajowej 6a/1
  • 50-541 Wrocław
  • Polska
  • tel. 0-71 336 08 25
  • Napisz do nas...

POLECAMY

www.ekoty.pl - Rasowe koty bengalskie www.luxpet.pl - luksusowe akcesoria dla zwierząt
INDEX -> Numizmatyka -> Monety Świata -> Azja -> Bliski Wschód -> Kuwejt   [historia kraju]

Na początku XVI w. teren Kuwejtu stanowił bazę handlową Portugalczyków na wybrzeżu Zatoki Perskiej. Od XVIII w. zaczęło się stałe osadnictwo arabskich plemion koczowniczych, którym od połowy XVIII w. przewodził ród As-Sabah. W tym czasie rozpoczęła się penetracja wybrzeża Kuwejtu przez brytyjską Kompanię Wschodnioindyjską, którą przerwała Turcja w 1871 r., ustanawiając formalną zwierzchność sułtana nad Kuwejtem. W 1899 r. został zawarty tajny układ brytyjsko - kuwejcki o opiece, a w 1914 r. układ o brytyjskim protektoracie nad Kuwejtem. Rok 1922 przyniósł podpisanie traktatu w Al-Ukajr, wytyczającego granicę Kuwejtu z Arabią Saudyjską i tworzącego strefę neutralną, która w 1963 r. podzielono między oba państwa. Rok później ustalono granice z Irakiem. W 1934 r. koncesję na poszukiwanie ropy naftowej otrzymały brytyjskie i amerykańskie towarzystwa naftowe, które utworzyły Kuwait Oil Company. Później koncesje uzyskały także japońskie i holendersko - brytyjskie spółki naftowe. Od 1946 r. eksploatuje się w Kuwejcie ropę na skalę przemysłową. W 1961 r. Kuwejt uzyskał niepodległość jednak aż do 1968 r. związany był z Wielką Brytanią układem wojskowym. W 1962 r. uchwalono konstytucjękraju. Kuwejt został członkiem Ligi Państw Arabskich i ONZ. Od czasu uzyskania państwowości przez Kuwejt do jego terytorium zgłaszał pretensje Irak, uznając je za swoją historyczną i geograficzną część. Wobec zagrożenia swej niepodległości Kuwejt zgodził się na wprowadzenie oddziałów Ligi Państw Arabskich jako sił rozjemczych. Dopiero w 1973 r. Irak uznał ostatecznie niepodległość Kuwejtu. Dochody uzyskiwane z wydobycia ropy naftowej pozwoliły Kuwejtowi na szybki rozwój gospodarczy i cywilizacyjny. Dobrobyt rdzennych mieszkańców Kuwejtu, za takich uznano potomków rodzin osiadłych w Kuwejcie przed 1920 r., w znacznym stopniu tworzyli masowo zatrudniani obcokrajowcy. Byli to europejscy specjaliści i robotnicy m.in. Palestyńczycy, Pakistańczycy, którym jednak odmawiano przyznania obywatelstwa Kuwejtu.


Rząd Kuwejtu zdobył silną pozycję wśród państw arabskich, wspomagając je finansowo, udzielając kredytów i pożyczek. W wojnie iracko – irańskiej wspierał Irak, brał udział w mediacjach dotyczących konfliktów między państwami arabskimi. W 1981 r. Kuejt został członkiem Rady Współpracy Arabskich Państw Zatoki Perskiej. W połowie 1990 r. stosunki Kuwejtu z Irakiem stały się bardzo napięte z powodu żądań Kuwejtu rozliczenia się Iraku z finansowego wsparcia w okresie wojny z Iranem. Próby rozwiązania konfliktu poprzez rozmowy z udziałem przedstawicieli innych krajów arabskich nie powiodły się. W sierpniu 1990 r. wojska irackie zaatakowały i zdobyły Kuwejt. Emir i rząd schronili się w Arabii Saudyjskiej. Irak ogłosił aneksję Kuwejtu, co spotkało się z powszechnym potępieniem światowej opinii publicznej. Rada Bezpieczeństwa ONZ zażądała natychmiastowego wycofania się Iraku z Kuwejtu. Wobec braku reakcji wojska sprzymierzone rozpoczęły wojnę nad Zatoką Perską, zakończoną sukcesem w lutym 1991 r. W 1992 r. ONZ zaaprobowała przesunięcie granicy iracko - kuwejckiej na korzyść Kuwejtu. W wyniku tych kroków otrzymał 120 km 2 roponośnego terenu oraz część irackiego portu Umm Kasr i pola naftowe Ar-Rumajla. W 1992 r. przeprowadzono wybory do parlamentu, w których zwycięstwo odniosła opozycja, zarówno liberalna i fundamentalistyczna. Rząd Kuwejtu wydalił z kraju około 300 tys. Palestyńczyków, będących w większości obywateli Jordanii, uznanych za kolaborantów po opowiedzeniu się Organizacji Wyzwolenia Palestyny po stronie Iraku.
Koszyk

Brak towarów w koszyku.

Przejdź do: