KONTAKT Z NAMI

  • e-hobby
  • al.Armii Krajowej 6a/1
  • 50-541 Wrocław
  • Polska
  • tel. 0-71 336 08 25
  • Napisz do nas...

POLECAMY

www.ekoty.pl - Rasowe koty bengalskie www.luxpet.pl - luksusowe akcesoria dla zwierząt
INDEX -> Numizmatyka -> Europa - waluty narodowe -> Europa Środkowa i Zachodnia -> Holandia / Netherland   [historia kraju]   [historia pieniadza]

Tak jak i w sąsiednich krajach pierwsze monety do obiegu wprowadzili Rzymianie. Oczywiście żyjący tu wcześniej Celci znali monety, jednakże używali ich jako biżuterii. W okresie po upadku cesarstwa zachodniego przyszła Holandia weszła w skład królestwa Franków. Od VI w. rozpoczęto na miejscu produkcję monet, bili je miejscowi władcy w imieniu swoim oraz króla. Dorestad największe okoliczne miasto portowe posiadało jedną z większych mennic w państwie Franków. Pomiędzy rokiem 670 a 750 w tzw. Fryzji bito srebrne deniry, jednakże były one anonimowe i często różniły się od siebie wyglądem. Bicie monet pod panowaniem Karolingów trwało aż do epoki najazdów Wikingów w połowie IX w. Przyszłe Niderlandy wkrótce znalazły się w granicach Królestwa Niemieckiego. Królewskie i cesarskie monety bito w Utrechcie, Deventer, Tiel, Zwolle aż do XI w. były to zazwyczaj srebrne deniry, z których większość zdobiona była koronowanym popiersiem władcy. Wraz z czasem zwiększała się ilość możnych mających przywilej bicia monety. W skład tej grupy wchodzili baronowie, książeta oraz biskupi. Lokalnych mennic było coraz więcej, spowodowało to słabnięcie miejscowej waluty. W XII w. bardzo często w Niderlandach używano monet pochodzących z Anglii. Widząc to miejscowi władcy coraz częściej kopiowali je, wiemy iż biskup Utrechtu bił podwójne szterlingi na potrzeby. Duże wpływy w obiegu posiadały również monety francuskie. Florenz V w połowie XIII w. produkował numizmaty wzorowane na francuskich „gros tournois”, wkrótce znalazło się wielu mu podobnych. Monety te ozdabiano miejscowymi symbolami bądź godłami rodziny panującej lub np. biskupa. W XIV w. pojawiły się w obiegu złote monety. Bili je najwięksi ówcześni władcy Niderlandów: biskup Utrechtu, baron Holandii i książe Gelderland. Wczesne złote monety pojawiły się w dwóch odmianach. Mały gulden będący ekwiwalentem florenckiego florena ukazujący wizerunek miejscowego władcy oraz patrona regionu pod sklepieniem gotyckim. Odmiana druga była większa a wyglądem przypominała francuskie ecus.


Pod koniec XV i na początku XVI w. Holandią zawładneli Burgundowie, system monetarny został zintegrowany z systemem Niderlandów Południowych czyli przyszłej Belgii. Wkrótce w wyniku koneksji dynastycznych całe Niderlandy przeszły w ręce Habsburgów. Karol V i Filip II otworzyli nowe mennice w Utrechcie, Leeuwarden, Middleburgu i innych pomniejszych miastach. Katolicki władca Hiszpanii nie znalazł uznania w protestanckiej części Niderlandów. W 1572 r. wybuchła Rewolucja Holenderska. W jej czasie zbuntowane stany biły miedziane deniry, gigots i liards w imieniu Filipa II ale bez jego portretu. Wobec chaosu we wszystkich dziedzinach życia monety monety produkowane były tylko przez mennice największych i najbardziej poważanych miast. Bito również monety miast oblężniczych o bardzo różnych zdobieniach, najsłynniejsze z nich były klipy – srebrne daaldery i guldeny bite w Harlemie, Leyden, Bredzie i Amsterdamie. Podandto produkowano również srebrne leuuwendaaldery. W 1579 r. siedem północnych prowincji podpisując układ w Utrechcie wypowiedziało władzę Filipowi II, a dwa lata później ogłosiły się Republiką Zjednoczonych Prowincji. Po raz pierwszy prowincje Niderlandów północnych miały działać we wspólnym obiegu monetarnym. Podstawowe nominały wprowadzane od 1583 r. to: rijksdaalder = 40 stuivers moneta to ukazywała popiersie Williama the Silent – bohatera rewolucji. Kolejną monetą był Leicester Rijksdaalder o wartości 45 stuivers z wizerunkiem Earla of Leicester generalnego zarządcy Zjednoczonych Prowincji. Wprowadzono również złotego dukata równego wartością 68 stuivers. Od 1648 r. kiedy to do Cesarstwa włączono Nijmegen, Zwolle i Kampen miasta te biły nadal monety w oparciu o system holenderski ale monety zawierały imię cesarza. W XVII w. Holandia stała się największą potęgą morską i handlową ówczesnej Europy. W związku z tym wprowadzono srebrnego i dużego ducatona, srebrnego dukata z drobnych monet pozostawiono stuiversy wprowadzono szylingi i floreny. Ówczesne monety holenderskie stały się międzynarodowym środkiem płatniczym, używano ich w handlu bałtyckim i we Wschodnich Indiach. W 1680 r. przeprowadzono reformę systemu monetarnego dodano: ¼, ½, 1, 1 ½, 2, 3 guldeny. Nowe numizmaty zdobiła figura kobiety będąca personifikacją Holandii, na odwrocie znajdowało się godło danej prowincji. Kolejne zmiany przyszły dopiero w XVII w. kiedy to wprowadzono złote rijders ( 7 guldenów) i 2 rijders. Monet tych używano przy dużych transakcjach.


W 1794 r. Holandia została podbita przez armię Napoleona, w związku z czym zmieniła nazwę na Republikę Batawską. W 1806 r. na tronie Holandii Napoleon usadowił swojego brata Ludwika. Monety z okresu rządów Ludwika zdobił jego portret a na odwrocie herb Holandii. W okresie jego rządów produkowano: 10 stuivers, 1 i 2 ½, 10, 20 guldena, oraz złotego dukata i 2 dukaty. Od 1810 r. Holandie włączono do Francji a mennica w Utrechcie produkowała monety francuskie. Po zakończeniu epoki napoleońskiej koronę holenderską otrzymała dynastia orańska. Wprowadzono system decymalny: 100 centów odpowiadało wartości 1 guldena, 2 ½ guldena odpowiadało 1 rijksdaalderowi. Dodać należy, iż system ten przetrwał do dzisiaj. Najdrobniesze monety 1 i ½ centa początkowo bito w miedzi a następnie w brązie. Zdobił je koronowany monogram oraz herb domu orańskiego. Następnie herb zastąpiono holenderskim lwem. Podobne zmiany wkrótce dotknęły wystrój wszystkich drobnych monet. W okresie okupacji podczas II wojny światowej najdrobniejsze monety bito z cynku. Monety o wyższych nominałach bitpo ze srebra. Posiadały one to samo zdobienie co monety miedziane aż do roku 1848, a następnie ukazywały portret władcy oraz nominał na odwrocie. Takie zdobienie monet utrzymało się praktycznie do roku 1980. Wtedy to po objęciu tronu przez królową Beatrix zmieniono wystrój wszystkich monet.Koszyk

Brak towarów w koszyku.

Przejdź do: