INDEX -> Numizmatyka -> Europa - waluty narodowe -> Europa Środkowa i Zachodnia -> Niemcy / Germany   [historia kraju]


... - 1918 - księstwa niemieckie
pozycji w kategorii: 211
 

1871-1918 (1922) - cesarstwo
pozycji w kategorii: 503
100 Pfennig = 1 Marka (monety obiegowe 5 i 10 pfennig wybijane do 1922 roku, 1/2 marki do 1919 roku)

1917-1923 - notgeldy z okresu inflacji
pozycji w kategorii: 12
 

1919-1924 - Republika Weimarska
pozycji w kategorii: 78
100 Rentenpfennig = 1 Rentenmark.

1924-1933 (1938)- Republika Weimarska
pozycji w kategorii: 101
100 Reichspfennig = 1 Reichsmark. (monety obiegowe 1-20 Reichspfennig wybijane do 1936 roku, 50 Reichspfennig do 1938 roku)

1933-1945 - III Rzesza
pozycji w kategorii: 195
100 Reichspfennig = 1 Reichsmark.

Saarland (Protektorat Saary) 1945-1957
pozycji w kategorii: 4
16 lipca 1947 wprowadzono jako walutę markę Saary, wymienialną w stosunki 1:1 do reichsmarki, w 1948 roku została ona zastąpiona przez franka Saary, wymienialnego w stosunku 1:1 z francuskim frankiem.

NRD 1949-1990 - (DDR)
pozycji w kategorii: 207
Niemiecka Republika Demokratyczna (NRD; Deutsche Demokratische Republik, DDR) – państwo w Europie Środkowej powstałe 7 października 1949 na terenie radzieckiej strefy okupacyjnej. Likwidacja NRD nastąpiła 3 października 1990, gdy powstałe w jej miejsce landy przystąpiły do RFN tworząc jednolite Niemcy. Stolica - Berlin. NRD graniczyło z: Republiką Federalną Niemiec, Czechosłowacją, Polską oraz z enklawą Berlin Zachodni wewnątrz terytorium NRD.
Waluta: 1 marka NRD = 100 pfenning (DDM)

RFN - 1948-2001 (Bundesrepublik)
pozycji w kategorii: 605
100 Pfennig = 1 Deutche Mark.
  medale i żetony
pozycji w kategorii: 17
medale i żetony historyczne i współczesne wybijane w Niemczech

Koszyk

Brak towarów w koszyku.

Przejdź do: