INDEX -> Katalogi , literatura

Dutkowski - Złoto czasów dynastii Wazów - Tom III

Stan zachowania:

Nr kat.:  

cena: 340,00 ZŁ


Większy format


► Tom III obejmuje złote mennictwo śląskiej i ze Śląskiem powiązane. Tom otwierają monety książąt piastowskich. Są to emisje złotych monet i medali wybite przez władców piastowskich rządzących w księstwach cieszyńskim, oraz legnicko brzesko wołowskim. Skatalogowano i opisano okolicznościowe monety bite przez Adama Wacława cieszyńskiego i Elżbietę Lukrecję. cieszyńską. Mennictwo książąt legnickich otwierają medale związane z panowaniem Fryderyka IV legnickiego, jego syna Joachima Fryderyka, oraz monety bite za regencji Anny Marii oławskiej. W dalszej części zebrano i opisano wszystkie złote monety i medale wybijane za czasów wspólnego panowania książąt Jana Chrystiana i Fryderyka Rudolfa. W tym ich emisje wybijane po 1619 roku, kiedy rządzili już samodzielnie. Mennictwo legnicko brzeskie dopełniają monety emisje powstałe w latach 1650-1662, podczas wspólnego panowania braci: Jerzego II, Ludwika IV oraz Chrystiana. Ostatnia część obejmuje samodzielne emisje monetarne, jak i medale bite przez ostatnich książąt i księżne legnickie wybijane w latach 1660-1668.
► Autor dotarł do wszystkich publicznych kolekcji polskich, europejskich i pozaeuropejskich, posiadających w swoich zbiorach monety śląskie. Opisy i monet dopełnia też bardzo szeroka kwerenda katalogów aukcyjnych, opisów kolekcji i artykułów w jakich udało się znaleźć złote monety i medale od XVIII do roku 2017. Bardzo wiele monet do badań udostępnili też kolekcjonerzy prywatni.


► Książka jest bardzo bogato ilustrowano, ogółem zebrano ponad 2500 tysiąca fotografii. W części katalogowej opisano blisko 890 typów, odmian i wariantów monet i medali śląskich i ze Śląskiem związanych. W tym ponad 950 pokazano na zdjęciach. Znakomita większość prezentowanych na zdjęciach monet czy medali, była po raz pierwszy sfotografowana.


► Wszystkie teksty wprowadzające, komentarze, noty i przypisy i opracowania heraldyczne władztw i rodów panujących przetłumaczono dodatkowo na języki angielski i niemiecki.


Koszyk

Brak towarów w koszyku.

Przejdź do: